Over ons

Wij willen u laten kennismaken met onze gemeente: Wie we zijn, wat we geloven en welke activiteiten er zoal plaatsvinden in onze gemeente. U bent van harte welkom om onze diensten of activiteiten bij te wonen! De Rank is een gemeente, voor iedereen.

Iedere zondagochtend is er dienst vanaf 10.00 uur.

Visie

De Evangelische Gemeente de Rank heeft als basis het eerste en grote gebod, door onze Heer Jezus aangehaald in Mattheüs 22, vers 36 t/m 40, waarin Hij expliciet zegt, dat de Liefde voor God en de Liefde voor mensen even groot horen te zijn. Het is dan ook daarop waar wij onze visie op baseren. Voorts willen wij, als Gemeente de Rank, ons conformeren met de woorden van onze Heer Jezus, zoals beschreven in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 15, waarin Hij zegt:

"Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage."

Ook wij willen zo, in deze spannende tijd, als Gemeente de Rank, functioneren, met als voorbeeld de eerste Gemeente van Christus Jezus, beschreven in Handelingen 2, vers 41 tm 47, om Zijn opdracht te vervullen n.l. het Evangelie te verkondigen, zieken te genezen en boze geesten uit te drijven! En vergeet nooit dat de liefde van God, onze Vader, ook uw Vader, onvoorwaardelijk is! Ook u bent van harte welkom om dit te gaan ontdekken en samen, hand in hand, te gaan handelen en wandelen in het Koninkrijk van God, want dat is onze visie, voor u en voor ons.

De gezamenlijke oudstenraad van Evangelische Gemeente de Rank.